BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
50 004.2.2017.354 Nguyễn Văn Hưởng - Công ty TNHH Flexcom VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
49 004.2.2017.312 Dương Trọng Đạt - Công ty TNHH JMT Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
48 004.2.2017.322 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
47 004.2.2017.323 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
46 004.2.2017.324 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
45 004.2.2017.325 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
44 004.2.2017.363 Lê Thị Thu Thủy - Công ty TNHH SeoJin Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
43 004.2.2017.361 Lê Thị Thu Thủy - Công ty TNHH SeoJin Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
42 004.2.2017.362 Lê Thị Thu Thủy - Công ty TNHH SeoJin Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
41 004.2.2017.360 Lê Thị Thu Thủy - Công ty TNHH SeoJin Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
40 004.2.2017.326 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
39 004.2.2017.327 Trần Trà My - Công ty TNHH Jungbu Eschem VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
38 004.2.2017.353 Nguyễn Minh Thảo - Công ty TNHH Giấy Tisu 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
37 004.2.2017.348 Trần Thị Như Quỳnh - Công ty TNHH K-tech Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
36 004.2.2017.313 Phan Thị Đan - Công ty TNHH M-Tech VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
35 004.2.2017.350 Nguyễn Thị Lan Anh - Thầu chính SDV 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
34 004.2.2017.349 Nguyễn Thị Lan Anh - Thầu chính SDV 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
33 004.2.2017.351 Nguyễn Thị Lan Anh - Thầu chính SDV 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
32 004.2.2017.356 Nguyễn Thị Thu Hương - Công ty TNHH HN Seowonintech 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
31 005.2.2017.124 Hoàng Văn Hòa - Công ty TNHH Nhựa Kinh Quang Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
30 004.2.2017.317 Lê Thị Thanh Hương - Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
29 004.2.2017.352 Nguyễn Thị Thoa - Công ty TNHH Seong Ji Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
28 004.2.2017.316 Lê Thị Thanh Hương - Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
27 010.2.2017.203 Phạm Thị Mai - Công ty TNHH FUNING PECISION COMPONENT 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
26 005.2.2017.122 Phạm Thị Mai - Công ty TNHH FUNING PECISION COMPONENT 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
25 010.2.2017.201 Nguyễn Thanh Thủy - Công ty TNHH VDS Việt Nam 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
24 004.2.2017.342 Nhữ Văn Giang - Công ty TNHH ÉUNSUNG ELECTRONICS VINA 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
23 004.2.2017.357 Nguyễn Thị Dung - Công ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
22 004.2.2017.346 Nguyễn Thị Hiền - Công ty TNHH EL tech Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
21 004.2.2017.318 Nhữ Văn Giang - Công ty TNHH Bujeon Vietjnam Electronics 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
20 004.2.2017.328 Nguyễn Thị Quyên - Công ty TNHH Daeil tech VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
19 004.2.2017.355 Nguyễn Thị ngọc Bích - Công ty TNHH Foseca VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
18 004.2.2017.340 Nguyễn Thị Thanh Nga - Công ty TNHH Woojin WTP Việt nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
17 004.2.2017.320 Nguyễn Thị Ngọc - Công ty TNHH Sung Nam VIna 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
16 004.2.2017.338 Trịnh Thị Trang - Công ty TNHH Maxturn Apparel 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
15 004.2.2017.337 Trịnh Thị Trang - Công ty TNHH Maxturn Apparel 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
14 004.2.2017.358 Nguyễn Thị Thu Nga - Công ty TNHH Schramm SSCP Hà Nội 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
13 005.2.2017.121 Nguyễn Thị Khuyên - Công ty TNHH ONE SYSTEM VINA 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
12 005.2.2017.125 Đỗ Thị Phương Nga - Công ty Dainichi Color Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
11 004.2.2017.374 Nhữ Văn Giang - Công ty TNHH Seojin System Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
10 004.2.2017.373 Nhữ Văn Giang - Công ty TNHH Seojin System Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
9 005.2.2017.127 Trần Thị Vân Dung - Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
8 005.2.2017.128 Trần Thị Vân Dung - Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
7 005.2.2017.131 Phạm Thị Loan - Công ty TNHH một thành viên sơn bột Đông Tai Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
6 005.2.2017.130 Phạm Thị Loan - Công ty TNHH một thành viên sơn bột Đông Tai Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
5 005.2.2017.129 Phạm Thị Loan - Công ty TNHH một thành viên sơn bột Đông Tai Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
4 010.2.2017.202 Lưu Thị Cẩm Vân - Công ty TNHH STK Chemical Việt Nam 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
3 010.2.2017.204 Nguyễn Thị Huyền - Công ty TNHH Sam Sung SDS GSCL VN 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
2 013.2.2017.10 Nguyễn Thế Tài - Công ty TNHH SX que hàn Đại Tây Dương VN 013 GIỚI THIỆU, THOẢ THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ CẤP CCQH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN Trả kết quả
1 013.2.2017.12 Trịnh Quốc Văn - Công ty TNHH Seojin Auto 013 GIỚI THIỆU, THOẢ THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ CẤP CCQH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   50