BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
Cổng dịch vụ hành chính công
STT Mã hồ sơ Cá nhân / doanh nghiệp Loại hình đăng ký Trạng thái
50 015.5.2017.19 Trần Thị Linh - Tổng công ty cổ phần XLCN Tây Đông 015 THAM GIA GÓP Ý KIẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP Trả kết quả
49 006.5.2017.72 Tống Thị Liên - Công ty TNHH In và bao Bì Châu Thái Sơn 006 ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Đang xử lý
48 008.5.2017.60 Đào Thị Xuân Hòa - Công ty TNHH Taixin Printing Vina 008 ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Đang xử lý
47 001.3.2017.5 Nguyễn Thị Thơm - Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Việt Nam 001 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN SAU KHI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Đang xử lý
46 008.3.2017.37 Trần Thị Đông - Công ty TNHH Seojin Vina 008 ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Trả kết quả
45 010.3.2017.329 Hồ Thị My - Công ty TNHH Yu Sung Vina 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
44 004.3.2017.573 Nguyễn Thị Thảo -- Công ty TNHH NC LED VINA 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
43 005.3.2017.183 Nguyễn Thị Hằng - Công ty TNHH Ariston Thermo Industrial Viêt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
42 004.3.2017.575 Nguyễn Thị Duyên - Công ty TNHH Thương Mại Tinh Mỹ 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
41 004.3.2017.578 Bùi Thị Hiếu - Công ty TNHH I Sheng Electric Wire & Cable 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
40 004.3.2017.603 Nguyễn thị Huệ - Công ty TNHH NCC Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
39 004.3.2017.567 Đỗ Thị Tuyết - Công ty TNHH Seiyo Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
38 010.3.2017.328 Công ty TNHH KH kỹ thuật VL mới Tân Bàng 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
37 004.3.2017.581 Lê Thị Hoa - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
36 004.3.2017.582 Lê Thị Hoa - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
35 004.3.2017.583 Lê Thị Hoa - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
34 004.3.2017.580 Lê Thị Hoa - Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
33 004.3.2017.585 Lê Thị Hoa - Công ty TNHH Dreamtech Việt nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
32 004.3.2017.570 Phạm Thị Ngọc Thúy - Công ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
31 010.3.2017.330 Hoàng Thị Thảo - Công ty TNHH Việt Nam Tabuchi Electric 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
30 010.3.2017.337 Nguyễn Thị Bích Liên - Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
29 004.3.2017.600 công ty TNHH Nitto Việt nam 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
28 005.3.2017.186 công ty TNHH Nitto Việt nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
27 005.3.2017.185 Nguyễn Thị Hoàn - Công ty TNHH sơn SAKURA Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
26 010.3.2017.332 Nguyễn Thị Thu Trang - Công ty TNHH RE-DO VINA 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
25 014.3.2017.18 Ngô Thúy Hằng - Công ty TNHH SIN OH TECH Việt Nam 014 HỒ SƠ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
24 011.3.2017.23 Tống Thị Phương Thảo - Công ty TNHH SAMSUNG DISPLAY Việt Nam 011 HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ Trả kết quả
23 010.3.2017.336 Đặng Đức Hải - Công ty TNHH Mechanics VN 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
22 005.3.2017.184 Nguyễn Thị Huệ - Công ty TNHH NCC Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Đang thụ lý
21 004.3.2017.552 Nguyễn Thị Thúy - Công ty TNHH Jworld tech Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
20 010.3.2017.303 Nguyễn Thị Quyên - Công ty TNHH Fine MS Vina 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
19 010.3.2017.315 Đỗ Thị Minh Trang - Công ty TNHH DK technology Vina 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
18 004.3.2017.534 trần thị Huê - Công ty TNHH Mitac Precision Technology VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
17 010.3.2017.317 Nguyễn Thị Hoài - Công ty TNHH Sam Ho press VN 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
16 010.3.2017.313 Phạm Thị Mai - Công ty TNHH Funing Precision Component 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
15 005.3.2017.178 Đỗ Thị Tuyết - Công ty TNHH Seiyo Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
14 004.3.2017.532 trần thị Huê - Công ty TNHH Mitac Computer VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
13 004.3.2017.533 trần thị Huê - Công ty TNHH Mitac Precision Technology VN 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
12 010.3.2017.308 Nguyễn Hải Linh - Công ty TNHH Maple chi nhánh Peony 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
11 004.3.2017.548 Nguyễn Thị Bích Liên - công ty TNHH Vsip Bắc Ninh 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
10 010.3.2017.321 vũ Thị Hạnh - Công ty TNHH Fushan Technology ( Việt Nam) 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
9 004.3.2017.557 Đào Thị Xuân Hòa - Công ty TNHH Taixin Printing Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
8 004.3.2017.555 Đào Thị Xuân Hòa - Công ty TNHH Taixin Printing Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
7 005.3.2017.180 Hồ Thị Uyên - Công ty TNHH Canon Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
6 004.3.2017.540 Nhữ Văn Giang - Công ty TNHH Seojin System Vina 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
5 004.3.2017.565 Đỗ Văn Cảnh - Công ty TNHH Fushan Technology 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
4 010.3.2017.302 Nguyễn Thị Hằng - Công Ty TNHH Ariston thermo industrial VN 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
3 004.3.2017.537 Nguyễn Thị Dung - Công ty TNHH Shinhwa Tape & Film 004 CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
2 010.3.2017.324 Nguyễn Thị Hạnh - Công ty TNHH in bao bì FOREST Việt Nam 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trả kết quả
1 005.3.2017.181 Nguyễn Thị Phương - Công ty TNHH GM Clean tech Vina 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trả kết quả
Tổng số hồ sơ:   50