Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
11 Trịnh Thị Lân 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 22/06/2016 Đang xử lý
12 CÔNG TY TNHH D-GLASS 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 11/06/2016 Đang xử lý
13 Công ty TNHH SEOJIN VINA 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 05/05/2016 Đang xử lý