Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
LỌC THEO LOẠI HỒ SƠ
STT Tên công dân/Tổ chức Hồ sơ đã đăng ký Ngày đăng ký Trạng thái HS
1 Công ty TNHH Foseca Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 23/12/2016 Chờ tiếp nhập
2 Công ty TNHH Foseca Việt Nam 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 23/12/2016 Đang xử lý
3 adasd 005 CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 20/10/2016 Đang xử lý
4 Bùi Thanh Hoa 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 05/09/2016 Chờ tiếp nhập
5 NGUYỄN THỊ HẠNH 011 HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ 09/08/2016 Đang xử lý
6 NGUYỄN THỊ SÁNG- Cty TNHH Hà Nội Seowonintech 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 05/07/2016 Đang xử lý
7 cjckckk 010 HỒ SƠ CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 04/07/2016 Đang xử lý
8 CÔNG TY TNHH A.I.S VIỆT NAM 011 HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ 25/06/2016 Chờ tiếp nhập
9 CÔNG TY TNHH A.I.S VIỆT NAM 011 HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ 25/06/2016 Đang xử lý
10 CÔNG TY TNHH A.I.S VIỆT NAM 011 HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ 25/06/2016 Chờ tiếp nhập