Trang Dịch vụ Công của BQL CÁC KCN BẮC NINH
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
13
Tổng hồ sơ đồng ý
1
Tổng hồ sơ từ chối
0
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp tỉnh Bắc Ninh
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng